Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;


Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί τη συχνότερη καρδιακή αρρυθμία. Η αρρυθμία αποτελεί πρόβλημα που σχετίζεται με το ρυθμό ή τη συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια μιας αρρυθμίας η καρδιά μπορεί να συστέλλεται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά ή με έναν άρρυθμο ακανόνιστο τρόπο.

Η κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται όταν η ηλεκτρική δραστηριότητα που διεγείρει τους κόλπους της καρδιάς γίνει πολύ γρήγορη, ακανόνιστη και χαοτική με αποτέλεσμα ο μυς των κόλπων της καρδιάς (κολπικό μυοκάρδιο) αντί να συστέλλεται οργανωμένα και να προωθεί το αίμα στις κοιλίες, συστέλλεται περιοχικά και ακανόνιστα κάτι που ονομάζεται ινιδισμός ή μαρμαρυγή των κόλπων.
Στην κολπική μαρμαρυγή το αίμα λιμνάζει στους κόλπους της καρδιάς (δεξιός και αριστερός κόλπος) και δεν αντλείται ενεργητικά στις κοιλίες της καρδιάς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από τη μια πλευρά οι κόλποι και οι κοιλίες να μην συνεργάζονται φυσιολογικά στην άντληση του αίματος προς την κυκλοφορία του οργανισμού και από την άλλη πλευρά να αυξάνονται οι πιθανότητες δημιουργίας θρόμβων στο λιμνάζον αίμα των κόλπων.
Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να έχουν από ελάχιστα έως πολύ σημαντικά ενοχλήματα. Ακόμα όμως και σε ασθενείς ασυμπτωματικούς ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου αυξάνεται.
Μπορεί να εμφανίζεται σπάνια σε έναν ασθενή ή να υποτροπιάζει σε μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Κάποιες φορές η διάρκειά της είναι μικρή ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαρκεί περισσότερο ή και εγκαθίσταται μονίμως.
Η κολπική μαρμαρυγή αφορά περισσότερους από 200.000 Έλληνες και οι μισοί από αυτούς δεν τυγχάνουν της βέλτιστης αντιμετώπισης με βάση στοιχεία Εθνικών και Ευρωπαϊκών καταγραφών αυξάνοντας τον κίνδυνο για δυσμενή καρδιαγγειακά συμβάντα.


Σχόλια