Ταχυδρομικά ρομπότ δοκιμάζει η Γερμανία


Ρομπότ τα οποία θα μπορούσαν να βοηθούν τους εργαζομένους στα ταχυδρομεία να διαχειρίζονται μεγαλύτερους όγκους δεμάτων δοκιμάζει η Deutsche Post στη Γερμανία.

Όλο και περισσότεροι Γερμανοί αγοράζουν αγαθά online από καταστήματα όπως το Amazon.com και το Zalando, κάτι που συνεπάγεται σημαντική αύξηση του όγκου των δεμάτων. Αυτό μεν αναπληρώνει το κενό που αφήνει η πτώση των αριθμών των αποστελλομένων γραμμάτων/ επιστολών, αλλά δημιουργεί προβλήματα εξαιτίας του μεγαλυτέρου μεγέθους.
«Ρομπότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για παραδόσεις μέσα σε τρία με πέντε χρόνια» εκτιμά στο Reuters ο Κλέμενς Μπέκμαν, επικεφαλής καινοτομίας στο τμήμα δεμάτων και επιστολών της εταιρείας. «Η τεχνολογία υπάρχει».
Τα ρομπότ, τα οποία μοιάζουν με τραπέζια με τροχούς, όπου μπορούν να τοποθετούνται αγαθά, θα μπορούσαν να ακολουθούν τους εργαζομένους σε ταχυδρομεία, βοηθώντας τους να μεταφέρουν βαριά δέματα. Εάν ο ταχυδρόμος σταματά να περπατά, το ρομπότ σταματά επίσης, και ξεκινά όταν αρχίσει να βαδίζει ξανά.
Η Deutsche Post πραγματοποιεί ήδη δοκιμές των ρομπότ στις εγκαταστάσεις της, ενώ εξετάζεται επίσης η ιδέα της χρήσης ρομπότ ως κινητά σημεία περισυλλογής, που θα πηγαίνουν και θα μαζεύουν δέματα από τους πελάτες- ωστόσο κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη θέσπιση σαφών κανόνων όσον αφορά στην αυτόνομη οδήγηση. Ακόμη, δοκιμάζονται και άλλες ρομποτικές τεχνολογίες, όπως κινητά ράφια και drones για καταμετρήσεις σε αποθήκες.

Σχόλια