Στον Τοίχο

Πάτρα


''Γιατί πάντα οι μεγαλύτερες αλήθειες γράφονται στους τοίχους '' - Facebook


Σχόλια