Απο σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις


Ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις.

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς βάσει νόμου απαιτείται:

- Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.

- Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουν τα προϊόντα που προτίθενται να προμηθευτούν, ύστερα από έρευνα αγοράς και με γνώμονα την ποιότητα και την τελική τιμή έκπτωσης.


Σχόλια