Εικόνες
Tο Παμούκαλε βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Μαιάνδρου στη Μικρά Ασία. Ένα μοναδικό τοπίο ντυμένο στα λευκά.Σχόλια