Από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «Η Καρδιά του Ανθρώπου»
"Αν o άνθρωπος γίνει αδιάφορος στη ζωή, δεν υπάρχει πια ελπίδα πως μπορεί να διαλέξει το καλό. Και τότε, η καρδιά του θα έχει πραγματικά σκληρύνει τόσο που η
«ζωή» του θα έχει τελειώσει. Αν αυτό συμβεί σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα ή στα πιο δυναμικά μέλη της, τότε η ζωή της ανθρωπότητας θα σβήσει ακριβώς τη στιγμή που παρουσιάζει τις πιο μεγάλες υποσχέσεις".Σχόλια