Ο τιμοκατάλογος του κυλικείου της Βουλής - Πλάκα μας κάνουν..


Ο ελληνικός καφές κοστίζει μόλις… 0,15 λεπτά του ευρώ (0,10 καφές + 0,05 ποτήρι)Κατάλογος που κοινοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου Σχόλια