21 Ιουλίου: Άρωμα Ελλάδας στο Facebook
Tι θα συμβεί στο Facebook στις 21 Ιουλίου και έχει σχέση με την Ελλάδα;
Μια εθελοντική ενέργεια που ξεκίνησε πριν από έναν περίπου χρόνο μας καλεί να γεμίσουμε τις προσωπικές μας σελίδες του Facebook με... Ελλάδα στις 21 Ιουλίου!

Σκοπός, να προωθηθεί από όλους μας η χώρα και ενισχυθεί ο τουρισμός.Σχόλια