Εικόνες


Στην πλατεία Ταξίμ, μέσα στα καμένα από τις διαδηλώσεις λεωφορεία, τα φιλιά είναι πλέον ελεύθερα!!!

{Φωτογραφία του Γιάννη Μπεχράκη για το Reuters}


Σχόλια