Με ουρές άνοιξαν οι τράπεζες στην Κύπρο - Περιορισμοί στις συναλλαγές

Άνοιξαν οι τράπεζες στην Κύπρο στις 12:00 την Πέμπτη, μετά το παρατεταμένο κλείσιμό τους, από τις 16 Μαρτίου και την οικονομική ασφυξία που αυτό προκάλεσε.

Από νωρίς το πρωί , έξω από τα υποκαταστήματα των τραπεζών είχαν σχηματιστεί ουρές αν και η εξυπηρέτηση του κοινού είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ουρές έξω από τα υποκαταστήματα της Λαϊκής είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα από τα υποκαταστήματα της Κύπρου και της Ελληνικής.

Η πολύωρη αναμονή έχει προκαλέσει κόπωση στους καταθέτες, που ωστόσο περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να εξυπηρετηθούν.Τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί αυστηροί περιορισμοί στις συναλλαγές και τη διακίνηση κεφαλαίων.

Το όριο αναλήψεων ορίζεται στα 300 ευρώ ανά πρόσωπο, απαγορεύεται κάθε πληρωμή χωρίς μετρητά, ενώ απαγορεύεται η μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Το διάταγμα έχει ακόμη διάταξη επαναπατρισμού, σύμφωνα με την οποία κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούται να μεταφέρει στη χώρα, εντός δύο εβδομάδων από την απόκτησή τους, όλα τα χρήματα που αποκτά (μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος) από εξαγωγές ή και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας.

Η ισχύς του διατάγματος είναι τέσσερις ημέρες.Οι προβλέψεις του διατάγματος

Όριο αναλήψεων 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα. Όλες οι αναλήψεις μετρητών (ήτοι οι αναλήψεις μέσω χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας, οι αναλήψεις από ταμείο πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και οι αναλήψεις μέσω πιστωτικής κάρτας έναντι του υπολοίπου λογαριασμού όψεως/τρεχούμενου), υπολογίζονται συνολικά ανά πρόσωπο για το σύνολο των λογαριασμών που διαθέτει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών

Απαγορεύεται κάθε πληρωμή χωρίς μετρητά ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας


Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται πληρωμές για εμπορική συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως:

- πληρωμή μέχρι 5.000 ευρώ ημερησίως ανά λογαριασμό δεν υπόκειται σε περιορισμό.

- πληρωμή από 5.001 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής στην οποία θα υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα το ημερήσιο συνολικό πόσο και ο αριθμός των πληρωμών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Η Επιτροπή στην απόφαση της, η οποία θα λαμβάνεται εντός της ημέρας, λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας.

- πληρωμή μεγαλύτερη από 200.000 ευρώ για την οποία έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας.


Επίσης επιτρέπεται πληρωμή μισθών υπαλλήλων με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων
Επιτρέπεται η πληρωμή εξόδων συντήρησης μέχρι 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο, καθώς και δίδακτρα προσώπου που σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθμού προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία (πάντα με την προσκόμιση στην τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων).


Ακόμη επιτρέπονται:

πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, μέχρι 5.000 ευρώ τον μήνα ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα·

άλλες πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας
Απαγορεύεται ο τερματισμός προθεσμιακών καταθέσεων, πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος

Κατά την πρώτη ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης, ποσό 5.000 ευρώ ή 10% του συνόλου του κεφαλαίου (όποιο είναι το μεγαλύτερο), μεταφέρεται, κατά την επιλογή του καταθέτη, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο ή σε νέα κατάθεση προθεσμίας του καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Για το υπόλοιπο ποσό η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προθεσμίας επεκτείνεται κατά 1 μήνα.

Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό σε ευρώ ή ξένο συνάλλαγμα, άνω των 1.000 ευρώ, ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού.

Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έκδοση του Διατάγματος, υπόκειται στα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα.

Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα η εκτέλεση πληρωμών χωρίς μετρητά ή μεταφορές χρημάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν σε όλους τους λογαριασμούς, πληρωμές και μεταφορά χρημάτων, ανεξαρτήτως νομίσματος.in.gr

Σχόλια