Κατάργηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εντός λίστας τα Πανεπιστήμια Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Ισχυρό πλήγμα στις τοπικές οικονομίες της Περιφέρειας θα επιφέρει η κατάργηση Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ αυτών και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Το σχέδιο «Αθηνά» για την αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας περιλαμβάνει κατάργηση τεσσάρων περιφερειακών πανεπιστήμιων, ίδρυση δύο νέων υπερ-ιδρυμάτων στην Αθήνα και ξεκαθάρισμα περίπου 100 σχολών ιδίως των ΤΕΙ .
Το σχέδιο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση για 45 ημέρες προκειμένου τα ιδρύματα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
Σύμφωνα με Τα Νέα, οι βασικότερες αλλαγές του σχεδίου «Αθηνά» είναι οι εξής:

  • Καταργούνται τέσσερα περιφερειακά ιδρύματα: πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί αυτών των ιδρυμάτων θα απορροφηθούν σε γειτονικά.
  • Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων θα γίνουν σε επίπεδο περιφερειών. Από τα ΤΕΙ θα μείνει μόνο ένα σε κάθε περιφέρεια. Τα τμήματα που θα απομείνουν θα ενταχθούν σε σχολές.
  • Ειδικά στα ΤΕΙ, στο στόχαστρο των συγχωνεύσεων μπαίνουν και οι Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), στις οποίες επέρχονται οριζόντιες περικοπές προκειμένου να περιοριστούν σε 7-8 το πολύ.
  • Δεν θα λειτουργήσουν από το επόμενο έτος πάνω από 100 τμήματα, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Στην Αθήνα, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε ένα υπερ-ίδρυμα που θα μετονομαστεί πιθανότατα σε Αττικό ΤΕΙ.  Επίσης τη συγχώνευση όλων
    των πανεπιστημίων, πλην του Καποδιστριακού  και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε έναν τρίτο πόλο, δηλαδή σε ένα υπερ-πανεπιστήμιο, το οποίο θα στελεχώνεται από το Οικονομικό (πρώην ΑΣΟΕΕ), το Γεωπονικό, το Χαροκόπειο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πάντειο.

Σχόλια